บริการโอนเงินจากจีนมาไทย

从中国到泰国的汇款服务

info-change-ch-th-2

รายละเอียดบริการรับโอนเงินจากจีนมาไทย

– ค่าบริการ : 18 หยวน/ครั้ง 服务费: 18元/次 Alipay มีค่าบริการเพิ่มเติม 0.1%
– อัตราแลกเปลี่ยนอัพเดทประมาณ 10:00น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 汇率更新时间:早上十点,星期一至星期五
* รบกวนเช็คอัตราแลกเปลี่ยนทาง center@livelykingdom.com ก่อนทำการโอนทุกครั้งนะคะ 汇率之前麻烦您先核对一下汇率

ขั้นตอนการโอนเงินหยวน
1. แจ้งยอดหยวน และ ช่องทางที่ต้องการจะโอน(Alipay) ก่อนทำรายการ
2. รอให้เราคำนวนยอด บาทที่จะได้รับพร้อมเรท ประจำวัน ทางเราจะแจ้งเลขบัญชี จีน ที่ต้องโอนเข้าให้ทราบ
3. ลูกค้าโอนยอดเข้าตามยอดที่ได้แจ้งไว้ เข้าบัญชีที่เราแจ้งไว้เท่านั้น หลังจากโอนสำเร็จให้ทำการแจ้งโอนพร้อมหลักฐานการโอน เลขบัญชีที่ต้องการรับเงิน และ สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน
4. ทางเราตอบรับยอดและดำเนินการโอนให้ลูกค้า
* ขอความกรุณา ไม่โอนเข้ามาเองก่อนทุกกรณี เพราะ หาโอนเข้ามาบัญชีเก่าที่โดนล็อคไว้และทางเราไม่สามารถถอนเงินได้ ลูกค้าจะไม่ได้รับยอดบาทและเงินหยวนคืน จนกว่าบัญชีจะสามารถปลดล็อดได้นะคะ *

人民币换泰铢通知
1.每次汇款前,麻烦先在邮箱或者微信问一下要汇入哪个帐号。
2.每天汇款前请咨询当天汇率后再汇款。
3.客户把钱汇入指定帐号后,麻烦发汇款凭证,收款银行帐号信息和身份证图片到指定邮箱通知汇款。
4.收到邮件后,财务根据收到的凭证和收款的款项进行对账,确认到账后就进行换汇。
* 请不要没有事先通知就汇款,特别是不能汇入到就得被冻结的卡上,因为现在卡没没有解冻,一但汇错,解冻前无法取出来,无法给客户进行换钱,直到这个卡真正解冻了才能给客户换钱!*

 

การันตีโอนให้ภายใน 4ชม. ในวันและเวลาทำการ* 4 个小时内汇款 *在办公时间

Thai Office Hours : Mon – Sat 8:00 to 18:00 (UTC+07:00)
China Office Hours : Mon – Sat 7:00 to 17:00 (UTC+07:00)

หมายเหตุ:
*รับแจ้งโอนทางอีเมลเท่านั้น* หลังจากโอนแล้ว แจ้งโอนโดย ส่งหลักฐานการโอน และ เลขที่บัญชีผู้รับเงินปลายทาง มาที่ center@livelykingdom.com
只接受邮件通知过的汇款,从此往后,需要汇款或换钱的,麻烦把汇款水单和收款账号一并给我发来,谢谢!此通知来自center@livelykingdom.com

เอกสารในการแจ้งโอน ดังนี้
1. บัญชีผู้รับเงิน
2. ภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือ passport ของผู้รับเงิน
3. เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ของผู้รับเงิน

起 每一笔汇款,无论是人民币换泰铢还是泰铢换人民币都需要汇款本人文件确认。由于现在有一些诈骗集团,诱骗他人与之换钱后,把客户的钱再转移到国外账户,并没有给客户换钱或帮转到指定账号上;因些为保护客户的权益和资金的安全,我们有必要让客户再次确认收款者的账户信息,麻烦客户提供以下材料:
1. 拍照收款人的卡(卡面信息需清晰可见)
2. 拍照身份证正反面或护照或别的政府机构发行的卡(上面需有汇款人和收款人的信息)
3. 收款人的手机号码(必须是能联系得上的号码)