เงื่อนไขการสั่งซื้อ และ รายละเอียดการรับประกัน

เงื่อนไขการสั่งซื้อ และ รายละเอียดการรับประกัน

– การประเมินค่าขนส่งในเบื้องต้นเป็นการประเมินค่าขนส่งระหว่างประเทศคร่าวๆเท่านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะถูกคิดตามขนาดจริง น้ำหนักจริง และ ตามประเภทของสินค้าที่แท้จริง หลังจากสินค้ามาถึงโกดังและทางโกดังได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะ

– การสั่งซื้อเราจะใช้ ออเดอร์ของลูกค้าที่กรอกใส่ในแบบฟอร์มให้เราในการสั่งซื้อ เพื่อป้องกันความผิดพลาดเบื้องต้น ในเรื่องของจำนวน ไซส์ สี คือ ถ้าลูกค้ากรอกแบบฟอร์มละเอียด ทำให้ดูแล้วเข้าใจง่าย ความผิดพลาดก็จะน้อยลงได้ค่ะ

– เมื่อสินค้ามาถึงโกดังจีนคนของเราจะเช็คจำนวน และ ตรวจสอบสภาพสินค้าจากภายนอกPackageสินค้าให้ หากเห็นว่ามีสินค้า ฉีก ขาด แตกหัก เสียหาย เราจะตีกลับไปที่ร้านค้าทันที หรือ หากสินค้ามาไม่ครบตามจำนวนที่ซัพพลายเออร์แจ้งเราก็จะเครมกับทางซัพพลายเออร์ให้ทันทีตั้งแต่ที่จีน

– เนื่องจากทางเราเป็นผู้รับ/ส่งสินค้าให้กับลูกค้าเท่านั้นไม่ใช่ร้านค้า มิใช่ผู้ขาย และ ไม่มีสต๊อกสินค้า จึงไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนสินค้า ลดราคาค่าสินค้า หรือ เพิ่มของแถมใดๆให้กับลูกค้าได้นะคะ ฉะนั้นในกรณีที่สินค้า ผิดแบบ ไม่เหมือนแบบ ผิดสี สีเพี้ยน ผิดไซส์ มีตำหนิ ปนสินค้าเกรดต่ำ อาจจะมีบ้าง ขึ้นอยู่กับร้านค้าที่ลูกค้าเลือก และ เกรดของสินค้าค่ะ โดยทางเรายินดีช่วยติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรองกับทางร้านค้าให้อย่างเต็มที่ค่ะ

– หากต้องการให้มี QC เช็คสินค้าโดยให้ตรวจสอบในส่วนของ สี ไซส์ แบบด้วย ทางเรายินดีเป็นตัวกลางในการติดต่อจ้างแรงงานจีน เพิ่มเติมสำหรับออเดอร์นั้นๆให้ค่ะ ค่าแรงงาน(1คน)+สถานที่ 350หยวน/วัน ไม่ถึงวันคิดเต็มวันค่ะ *เว้นแต่เป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทางลูกค้าต้องส่งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสินค้านั้นๆไปดูงานด้วยตัวเอง

– สำหรับลูกค้าที่ทำประกันสินค้า 3%ของราคาสินค้าที่สั่งซื้อทั้งหมดในกรณีสินค้า เสียหาย หรือ สูญหาย ทางเราจะรับผิดชอบ100%ของราคาสินค้า วงเงินทั้งหมดรวมไม่เกิน3เท่าของค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของล๊อตนั้น โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าที่ชำรุดชิ้นนั้นๆกลับมายังโกดังก่อนรับยอดเครมคืนค่ะ (ห้ามตัดป้าย ซัก ล้าง ทำลาย ขีดเขียน หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะ) *หากออเดอร์นั้นๆได้รับสินค้าไม่ถึง 50%ของจำนวนสินค้าทั้งหมด ทางเราจะคืน ค่าประกันสินค้าให้ 1%ของราคาของสินค้าที่ไม่ได้รับจากร้านค้าค่ะ

– ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำประกันสินค้าหากสินค้าเกิด เสียหาย หรือ สูญหาย ทางร้านจะรับผิดชอบให้100%ของราคาสินค้า วงเงินทั้งหมดรวมไม่เกิน3เท่าของค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของสินค้าชิ้นนั้น โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าที่ชำรุดชิ้นนั้นๆกลับมายังโกดังก่อนรับยอดเครมคืนค่ะ (ห้ามตัดป้าย ซัก ล้าง ทำลาย ขีดเขียน หรือ เปลี่ยนแปลงใดๆส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะ)

– ในกรณีที่เป็นสินค้าเปราะบางแตกหักเสียหายได้ง่าย ไม่ครอบคลุมการรับประกันในกรณีแตกหักเสียหายนะคะ

– ในกรณีเป็นสินค้าพิเศษ หรือ สินค้าควบคุม ที่ทางเรางดรับนำเข้า ไม่ครอบคลุมการรับประกันในกรณีเสียหาย หรือ สูญหายนะคะ

– ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อหากร้านค้าไม่น่าเชื่อถือ หากเป็นร้านที่ลูกค้ายืนยันให้สั่งซื้อ ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะ

– สาเหตุที่างเราคำนวนค่าชดเชยให้จากค่าขนส่งสินค้าเนื่องจากรายได้ของเรามาจากค่าขนส่งสินค้า ดังนั้นทางเราจึงต้องคำนวนค่าชดเชยให้โดยใช้ค่าขนส่งสินค้าเป็นเกณฑ์ค่ะ