บริการเหมาตู้

นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน

ตัวอย่างราคาเหมาตู้สินค้าทางรถ

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 45' HQ ราคา 419,000 บาท

ความจุ 90 คิว                    นน. 25 ตัน

ตัวอย่างราคาเหมาตู้สินค้าทางเรือ

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 20 GP ราคา 129,000-169,000 บาท

ความจุ 30 คิว                    นน. 20 ตัน

ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 40' HQ ราคา 149,000-189,000 บาท

ความจุ 70 คิว                    นน. 25 ตัน